Citat:

"... Danish technology are proud that each of her two engines is equipped with BLUNOX SCR catalyst systems to minimise NOx pollution. BLUNOX is developed, manufactured and marketed by DANSK TEKNOLOGI and is based on the patented Digital Airless Multipoint technology, which makes BLUNOX the world's most compact, reliable and energy-efficient SCR system..."

 

Fiskeforum.dk
06.10.11

Citat:

"... Dansk Teknologi har i samarbejde med Hvide Sande Skibs- og Baadebyggeri arbejdet med Søværnets skibe for at bygge katalysatorer på de store dieselmotorer på helt op til 4500 KW, således at NOx udslippet fra udstødningen kan reduceres med helt op til 95%. Resultaterne herfra viser klart bedre resultater, end kravene i IMO 2016 foreskriver...”

 

Citat:

"... Innovative Danish company develops new SCR technology that eliminates up to 95% of NOx emissions from ship engine combustion. And retrofitting can be achieved without space problems. It may sound too good to be true, but the system has already been tested by the Royal Danish Navy (RDN), who has ordered retrofitting of 6 vessels bringing the total order from the RDN up to 12 SCR systems..."

 

Citat:

"... Since 1982, DANSK TEKNOLOGI has worked as a product development contractor to many of the world's leading companies... (...) ... Out of the extraordinary development environment has grown the patented airless BLUNOX SCR System... (...) ... The BLUNOX SCR System outperforms traditional air-assisted SCR systems and has several distinct benefits..." 

FMT - Avisen
nr. 4, 2011

Citat:

"... Nu har i alt fire af skibene i DIANA-klassen fået installeret det såkaldte SCR-system, der gør dem mere miljøvenlige. To skibe i klassen mangler stadig at få installeret systemet, men efter planen er det sket ved udgangen af 2011..."

 

Witherby Seamanship Int
nr. 3, juli '10

Citat:

"... This system: (1) Reduces NOx in the exhaust gas by up to 90% (...), (2) can be adapted to any engine running on marine diesel oil, (3) is easily serviced, (4) is modular, compact and easily installed in the place of traditional silencers, (5) is suitable for a newbuild or retrofit installation, (6) has an integrated silencer and catalyst, (7) has a multipoint, airless injection of urea which gives high precision digital dosing, (8) has been installed and tested succesfully on Danish Navy patrol vessels..."

 

Citat:

"... Siden sidste efterår har Søværnet afprøvet et system, udviklet af DANSK TEKNOLOGI i samarbejde med Grundfos og Haldor Topsøe, som er i stand til at rense udstødningen fra skibsmotorer for hovedparten af de skadelige kvælstofilter...(...)... Motorerne har en snes år på bagen, men med det nye rensesystem opnår de gamle motorer en bedre miljøstandard end nye dieselmotorer kan præstere..."

 

Søværnet
April 2010

Citat:

"... Resultaterne viser, at systemet reducerer mængden af skadelige gasser mere, end nye motorer ville gøre. Hos DANSK TEKNOLOGI, som har udviklet systemet i samarbejde med Grundfos og Haldor Topsøe, er man godt tilfreds med resultatet. »Jeg synes, det er gået rigtig godt. Vi fjerner lidt mere forurening, end vi turde håbe på, så det er gået over al forventning,« siger Steen Kähler..."

Citat:

"... »Samarbejdet med DANSK TEKNOLOGI opstod ved lidt af et tilfælde, men vi har været meget imponerede over, hvor professionelt systemet er blevet udviklet og monteret på vores nye skib. Et flådefartøj er meget kompakt og stiller ekstreme krav. Det er lidt en udfordring at opfinde nye systemer hertil, men ikke desto mindre er det lykkedes,« siger Klaus Sørensen, chefingeniør ved Forsvarets Materieltjeneste..."

 

Citat:

"... »Det, der er specielt her, er, at der er tale om et retrofit. DANSK TEKNOLOGI har gjort et fantastisk arbejde med at bruge katalysatoren som lyddæmper. Når det kan lade sig gøre i så snævre forhold som her, er det næsten umuligt at forestille sig, hvor det ikke kan lade sig gøre«..."

 

Berlingske
23.05.09

Citat:

"... Virksomhedens tætte parløb med AIRBUS begyndte for lidt over fire år siden, da den europæiske fly-producent kontaktede DANSK TEKNOLOGI, der blot har 25 ansatte. Almindeligvis foretrækker AIRBUS at samarbejde med store, kendte virksomheder, men højst usædvanligt gav flygiganten den lille danske virksomhed en udfordring: Udviklingen af et højteknologisk, robust køkken-system, der både vejer og fylder mindre end de nuværende køkkener..."

 

Berlingske
23.05.09

Citat:

"... Verdens første engangs-insulinpen for Novo Nordisk, digitale doseringspumper for Grundfos og en ny boreteknologi for A.P. Møller - Mærsk. Opfindelserne fra Thomas Lund og hans virksomhed DANSK TEKNOLOGI spænder vidt, og der er flere iøjnefaldende projekter på vej..."

Citat:

"... Det interessante ved Adept er ikke alene produktet og poten-tialet, men også virksomhedens organisationsform. Teknologi-udvikling og produktion er outsourcet til virksomheden DANSK TEKNOLOGI i Allerød i et strategisk partnerskab..."

 

Citat:

"... Se godt på Novos insulinpen. Kan man se, at det ikke er Novo Nordisk, der har udviklet den? Nej, vel. Eller hvad med Grundfos' seneste doseringspumpe? Den er heller ikke udviklet af Grundfos alene. Fælles for de to produkter er, at der har været et eksternt produktudviklingshus med i processen. Men i den danske offentlighed og i store dele af industrien er den type udviklingshuse ikke særlig kendte..."

 

Citat:

"... Der er faktisk tale om en innovationshistorie med en pointe: »Niels Due stillede det krav til udviklingsprojektet, at der skulle være tale om banebrydende teknologi. Ellers ville han ikke investere i dette nye område,« fortæller Jes Munk. De store krav betød, at Grundfos hentede bistand udefra. Det blev fra Thomas Lund i rådgivningsfirmaet DANSK TEKNOLOGI i Allerød, der har bistået mange store virksomheder i ind- og udland med produktudvikling..."

 

Jern- og Maskinindustrien
Februar 2002, del 1

Citat:

"... Med til historien skal også nævnes, at 80 procent af Allerødvirksomhedens kunder hører til blandt de markedsledende indenfor deres eget område...(...)... Det har ifølge Thomas Lund haft stor betydning for projekternes art; det har været større ambitiøse projekter, hvor DANSK TEKNOLOGI har samarbejdet med dygtige folk fra kundens side, og hvor der har været mulighed for at anvende den bedste teknologi, hvilket som oftest er udmundet i højt kvalificerede resultater med høj nyhedsværdi..."

Jern- og Maskinindustrien
Februar 2002, del 2

Citat:

"... Siden 1996 har virksomheden i Alllerød leveret og opstillet 18 linier til Gate Gourmets flykøkkener i blandt andet London, Geneve, Franfurt, Hong Kong, Manilla, Sao Paulo, Perth med flere...(...)... »Når et anlæg skal så langt væk er det overordentligt vigtigt, at alt er i orden og fungerer. Da kommer det os til gode, at vi har så meget erfaring i produktudvikling, at vi kan lave tingene, så de virker første gang...(...)... Så gennem en omhyggelig konstruktion opnår vi, at intet går galt«..."