Grundfos: Deblokeringsautomat

DANSK TEKNOLOGI har i samarbejde med Grundfos udviklet en montageautomat til montage af elektroniske deblokeringsenheder for cirkulationspumper.

Den elektroniske deblokeringsenhed består af en PTC-modstand og en diode, der monteres mellem motorkondensatorens to ledninger vha. tre specielle skæreklemmer. Komponenterne monteres i et plasthus, der sammen med et låg indkapsler de elektriske dele. Den elektroniske deblokeringsenhed findes i et stort antal varianter m.h.t. kondensator, modstandsstørrelse m.m.

Opgave
DANSK TEKNOLOGI har stået for (1) konceptudvikling, (2) detail-konstruktion, (3) fremstilling, (4) montage, og (5) indkøring.

DANSK TEKNOLOGI har samarbejdet med Grundfos gennem næsten 30 år. Der er i alt gennenmført omkring 50 projekter.

Video om deblokeringsautomat

 Flere projekter