SAS Service Partner: Transportpalle

DANSK TEKNOLOGI har i samarbejde med SAS Service Partner udviklet en transportpalle til fly-trolleys i forbindelse med catering.

Transportpallen benyttes til intern transport, lagring og anden håndtering af fly-trolleys i forbindelse med catering.

Et kriterie for pallen var, at den skulle tilpasses mange forskellige typer af trolleys og kunne indgå i det eksisterende produktionssystem.

Under udviklingen blev det eksisterende produktionssystem gennemgået og vurderet med hensyn til fejl og mangler, og forslag til forbedringer blev fremført og efterfølgende implementeret.

Opgave
DANSK TEKNOLOGI har stået for (1) konceptudvikling, (2) detail-konstruktion, (3) fremstilling, (4) tests, og (5) kvalitetskontrol.

Der er i alt fremstillet og leveret 900 eksemplarer af transportpallen.

 Flere projekter