Adept: BacTerminator®

DANSK TEKNOLOGI har i samarbejde med Adept Water Technologies udviklet vanddesinfektionssystemerne ”BacTerminator”.

Bacterminator® er en serie af vanddesinfektionssystemer, som blandt andet renser for legionella- og colibakterier. Systemerne er baseret på en patenteret, elektrokemisk teknologi, der omdanner det naturligt forekommende salt i vand til biocider, som har en kraftig desinficerende effekt. Omdannelsen forekommer uden påvirkning af vandets kvalitet.

Systemerne er ca. 25 gange mere effektive end de kemisk baserede klorprocesser, som ofte bruges til at rense vand. BacTerminator® sparer desuden omkostninger ved at muliggøre genbrug af vand og forbedring af vandkvalitet, vandhygiejne og arbejdsmiljø.

Opgave
DANSK TEKNOLOGI har i dette projekt stået for (1) produktudvikling, (2) produktion af 18 systemer, (3) installation af 18 systemer, og (4) alle andre teknologiske funktioner fra produktudviklings- til installationsstadiet.

Nyhedsindslag om BacTerminator

 Flere projekter