Grundfos: NoNOx Ureadoseringssystem

DANSK TEKNOLOGI har i samarbejde med Grundfos udviklet NoNOx Ureadoseringssystemet, som reducerer udslippet af kvælstofdioxid fra dieselmotorer.

NoNOx indgår i en samlet teknologi, hvis formål er at fjerne giftige NOx-partikler fra store dieselmotorers udstødning ved hjælp af urea. NoNOx kan dosere urea i så præcise mængder, at en katalysator (SCR) bliver i stand til at fjerne op til 90% af de skadelige NOx-partikler i udstødningen.

Reduktionen af NOx-partikler for dieselkøretøjer er påkrævet, jævnfør EUs krav om kvælstofudledning.

Siden lanceringen er NoNOx blevet prisbelønnet med "Ingeniørens Produktpris 2006", "European Business Award for the Environment" og "European Environmental Press Award 2009". Dommernes begrundelse for førstenævnte pris er følgende:

"... Udslip fra tunge dieselkøretøjer er en væsentlig forureningskilde og en stor teknologisk udfordring. Udfordringen er her knækket...(...)... Miljøbetydningen er stor, og produktet har stor konkurrencekraft på det europæiske marked..."

Opgave
DANSK TEKNOLOGI har stået for (1) mekanisk produktudvikling, (2) fremstilling af funktionsmodeller og prototyper, (3) test af prototyper, og (4) 0-serie-produktion af mere end 200 systemer.

DANSK TEKNOLGI har samarbejdet med Grundfos gennem næsten 30 år. Der er i alt gennemført omkring 50 projekter.

Flere projekter